Föreningen Vittfarne

Föreningen främjar forskning kring vikingatida resande och arrangerar forskningsexpeditioner i vikingarnas kölvatten