alla får läsa.

ingen censur, nästan. det beror lite på, kanske inga namn. eller adresser. men annars?