CTS tillverkar klimatkåp och klimatrum

CTS tillverkar ett varierat utbud av testsystem för materialprovning i kombinerade miljöer av kyla, värme och luftfuktighet. Klimatskåp, klimatrum och industriugnar är vår specialitet