Richardo

Richardo

Ett unikt balansnummer som Richardo är enasam om. Richardo balanserar med bla glas. golfklubbor och vin. Även ett komiskt jongleringsnummer med bla jonglering med från tre till åtta bollar. En av de få svenska cirkusaritsterna i Sverige.