Dop - barndop dopet doppresent

Här hittar du information om dopet. Du kan läsa om dopets innebörd och vad som händer innan, under och efter dopceremonin. Läs dessutom om dopets tecken och vad gudföräldrarna har för roll.