New Career

New Career arbetar med karriärutveckling, outplacement, ledarutveckling och coaching för organisationer och individer. New Career har utvecklat en framgångsrik modell och metodik. Konsulterna på New Career har en lång och gedigen erfarenhet av att vägleda och coacha både inom ramen för en organisation och individuellt. Sedan 1992 har över 19000 människor i Norden genomgått våra program.