Riksbankens Jubileumsfond

http://www.rj.se

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive teologi och juridik. Denna forskning finansieras genom engångsanslag till program, projekt, postdoktorala satsningar, infrastrukturellt stöd samt forskningsinitiering.