Humanitära Sällskapet Den Räta Vinkeln

Sällskapet kommer starta frimurare-loger i Sverige vilka arbetar efter de traditionella arbetsmetoderna på en konfessionsneutral grund.