Saltrum för saltbehandling

Mikroklimatet som råder i saltkammare återspeglar naturliga förhållanden från underjordiska kammare i saltgruvor. Mineralsaltet som används frigör sina beståndsdelar som finns i luften. De utövar positiv inverkan på folk med luftvägsjukdomar, allergier, neuroser, depression och hudsjukdomar eftersom luften genomsyras med spårämnen.